Fragment G015

image

Zonder titel, lino 4 x 7.5, 2016